Terence McKenna: Dreaming Awake at the End of Time – 2/3

Terence McKenna: Dreaming Awake at the End of Time – 2/3

Pszichedelikus élményeim, életem és mások életének elemzése során arra jutottam, hogy a transzcendencia, megvilágosodás, vagy egyszerűbben kifejezve, életünk és sorsunk irányításának megértéséhez elkerülhetetlen, hogy felfogjuk: minden egyes ember egyfajta karakter. Többek vagyunk, mint egy három dimenziós állat, ami demokráciában él.

A kűzdelem, hogy megértsd, a valóság modellvilágában létezel, amit a tudomány, a Newton-i fizika, és a matematikai természet adott neked, elkerülhetetlen. Azonban ezek a dolgok az elvonatkoztatás képességével kikerülhetőek.
Az álom-analógia összes vonzata nem vitatható meg egy szűk időkereten belül, de az idő fogalmának képlékenysége az. Az idő érzékelhető és úgynevezett „felgyorsulása” napjainkban talán a legjobb kézzelfogható tényanyag arra, hogy bizonyítsuk, mégis csak egyfajta álomvilágban létezünk.

Azt gondolom, a világ alkotóeleme a nyelv. Amennyiben ez igaz, jogos a kérdés, hogy a világ miért nem formálja magát az én nyelvem képére. A 20. század végre eljutott arra a szintre, hogy hozzájáruljon annak a felismerésnek a megértéséhez, hogy az információ elsőrangú szerepet tölt be az életünkben. A kozmosz, az univerzum, test és lélek mind egyetlen dolog összeségéből tevődik össze: ez pedig az információ.

A világ alkotóeleme a nyelv. Ebből kindulva, a világ esszenciája egyfajta kód. Amennyiben ezt elfogadjuk, tényszerűvé válik, hogy ez a kód feltörthető. Egy kód sokkal kiszolgáltatottabb a manipulációnak, mint az valaha álmodni mertük.

A kultúra legnagyobb mélyésegiben nagyon-nagyon közel áll egy operációs rendszer működéséhez. Ebben a metaforában az ember maga leginkább egy merevlemezhez hasonlítható. Az egyetlen változás az ősidőkhöz képest nem más, mint az operációs rendszerek fejlődése. Ur városának törvényoszlopa kora operációs rendszere.

Az operációs rendszer metafora közérhető magyarázat a mai világ szorongásaira. Hiszen míg egy afrikai törzs Window 3.0 rendszerben él, addig a világ más tájain már a Windows 8-at használják és az emberek aszerint élnek, miközben a közös megértést tulajdonképpen globálisan elvárják egymástól. Minden rendszer mást programot kezel. És minden rendszer más szoftverekkel kompatibilis. Ennyire képlékeny az idő.

Végső következtetésem ez: a kultúra nem a barátod. Ma egy ember vagy kétszer olyan hosszú ideig él, mint akár néhány generációval ezelőtt. A kultúra elhalmoz szabályokkal, hogy ne kelljen gondolkoznod. A kultúra elhalmoz eredetmondákkal, hogy ne kelljen gondolkoznod. Ma már egyetlen emberöltő alatt a kultúra, ami körülvesz, többször alakot vált. És bármit is mond neked… te beveszed. Azonban a technológia hatására a várható élettartam megnyúlik. A kulturális változásokat az ember lefüleli. És rájön, az egész mekkora kamu!